Sıva Üstü Tesisatlar

Elektrik tesisatı, bir yapının tüm ısı, ışık ve güç kaynağını merkezden iç mekanlara dağıtma sistemidir. Kullanılacak yer ve alıcıların özelliklerine göre farklı anahtarlar, iletkenler, prizler, sigortalar ve diğer altyapı elektrik malzemeleri kullanılan elektrik tesisatı en belirgin olarak sıva altı ve sıva üstü olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Bu yazımızda elektrik tesisatı hakkında bilinmesi gereken noktalara değineceğiz.

Ev elektrik tesisatı döşenmesinde bilinmesi gereken terimler şu şekildedir:

Kolon hattı: Transformatör veya elektrik direğinden elektrik sayacına kadar gelen iletkenlere kolon hattı denir.

Ana kolon hattı: Tesisatın besleme noktasından elektrik sayacına kadar gelen besleme hattına ana kolon hattı denir.

Linye hattı: Tüm buatları üzerinde bulunduran tesisatı bir uçtan bir uca gezen iletkenlere linye hattı denir.

Aydınlatma linyesi: Aydınlatma yapılacak yerde dağıtım tablosundan son aydınlatma aygıtının bağlı olduğu buata kadar gelen hatlara denir.

Sorti: Buattan bir prize ya da lambaya giden iletkenlere denir.

Aydınlatma sortisi: Linye hattıyla aydınlatma armatürü arasında olan bağlantı hattına denir.

Elektrik tesisatlarında kullanılan elektrik malzemeleri, kablolar, borular, prizler, fişler, elektrik klemensi ve elektrik anahtarlarıdır. Kablolar, enerjinin alıcılara iletilmesinde kullanılır. Borular, yalıtılmış iletkenleri koruyan dayanıklı malzemelerdir. Prizler, taşınan alıcıları şebekeye bağlar. Fişler, prizlerden alıcıya enerji iletir. Elektrik klemensi, iletkenlerin güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar. Elektrik anahtarları ise elektrik devresinde akımın yolunu açıp kapamaya yarayan tesisat araçlarıdır.

En güvenlisi ve genelde en çok tercih edileni sıva altı elektrik tesisatı olmaktadır. Sıva altı elektrik tesisatı ise bu konuda çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak TSE normlarında uygun malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Sıva altı tesisatı bina yapımı sırasında gizli olarak sıva altına yapılmaktadır. Sıva üstü elektrik tesisatı ise genelde sonradan yapılmış olan ve sıva üzerinde tesisatın görüldüğü risk ve tehlike taşıyan tesisattır. Garantili bir sistem olmadığı için mecbur kalınmadıkça kullanılmaz.